top of page

Tjänster & Pris

Till att börja med vill jag få en överblick av det som skall göras, och när jag vet vad forskningen går ut på gör jag en bedömning av möjligheterna att få fram uppgifter. Denna inledande undersökning kostar ingenting.

Det jag kan hjälpa till med är det mesta som rör forskning i tillgängliga kyrkböcker, skattelängder och vid behov domböcker. Jag tar fram när och var personen var född, gift och död, föräldrar och eventuella syskon. Jag noterar naturligtvis allt av intresse som kan finnas antecknat runt personen i källorna.

Vanligen kan man följa en släkt bakåt till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, lite beroende på om det finns existerande kyrkböcker eller ej.

Har man tur och har adel eller präster i anorna, eller rötterna i en socken med ovanligt tidiga kyrkböcker, går det faktiskt ibland att ta sig ännu en bit bakåt i tiden.

Sedan kan man till exempel begränsa sig till ett visst antal generationer eller koncentrera sig på en rak släktlinje utan anornas syskon. Eller kanske bara på en enda individs livshistoria.

Har du en gammal text du vill ha hjälp att tyda eller transkribera kan jag även hjälpa till med det.

Man kan ha fastnat i sin egen forskning och behöver hjälp av ett par nya ögon för att komma förbi där man sitter fast.

Kanske vill man veta om man har nu levande släktingar i Sverige som man "tappat bort"?

Har man tagit ett DNA test kan det ibland behövas lite hjälp att analysera resultatet och räkna ut hur man hör ihop med sina matcher.

 

Så har man önskemål om någon särskild forskning är det bara att höra av sig, så diskuterar vi upplägg!

Jag tar normalt betalt per timme med en timtaxa på 495 SEK inklusive moms. Det är naturligtvis väldigt svårt att förutsäga hur lång tid en utredning kommer att ta, men tre generationer bakåt med alla barn och data under 1800- och 1900-talet, brukar ta runt 10 timmar om det inte är några "konstigheter".

Naturligtvis använder jag enbart originalkällor i min forskning! De digitala arkiv jag nyttjar är i första hand Arkiv Digital, SVAR och Ancestry.

När sedan forskningen är avslutad levereras rapporten normalt genom digital överföring.

Betalningen görs antingen med Swish, PayPal eller genom en insättning på Our Swedish Roots bankkonto när det beställda forskningsuppdraget är slutfört.

(Om PayPal används lägger jag till 4,5 % av summan för att täcka delar av PayPals avgift för överföringen)

 

Our Swedish Roots är godkänt för F-skatt och registrerat för moms

Old Swedish hand writing from a court book in 1706
bottom of page