Priser & Tjänster

Till att börja med vill jag få en överblick av det som skall göras, så när jag vet vad forskningen går ut på gör jag en bedömning av möjligheterna att få fram uppgifter. Denna inledande undersökning kostar ingenting.

Jag tar normalt betalt per timme med en timtaxa på 450 SEK inklusive moms. Det är naturligtvis väldigt svårt att förutsäga hur lång tid en utredning kommer att ta, men tre generationer bakåt med alla barn och data under 1800- och 1900-talet, brukar ta runt 10 timmar om det inte är några "konstigheter".

Det jag kan hjälpa till med är det mesta som rör forskning i tillgängliga kyrkböcker och skattelängder. Jag tar fram när och var personen var född, gift och död, föräldrar och eventuella syskon. Om vederbörande har flyttat och var och när i så fall. Jag noterar allt av intresse som kan finnas antecknat runt personen i källorna.

Vanligen kan man följa en släkt bakåt till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, lite beroende på om det finns existerande kyrkböcker eller ej.

Sedan kan man till exempel begränsa sig till ett visst antal generationer eller koncentrera sig på en rak släktlinje utan anornas syskon. Eller kanske bara på en enda individs livshistoria.

Har du en gammal text du vill ha hjälp att tyda eller transkribera kan jag även hjälpa till med det.

Man kan ha fastnat i sin egen forskning och behöver hjälp av ett par nya ögon.

Kanske vill man veta om man har nu levande släktingar i Sverige som man "tappat bort"?

 

Så har man önskemål om någon särskild forskning är det bara att höra av sig, så diskuterar vi upplägg!

Naturligtvis använder jag enbart originalkällor och förstahandsuppgifter i min forskning! De digitala arkiv jag nyttjar är i första hand Arkiv Digital, SVAR och Ancestry.

När sedan forskningen är avslutad levereras den normalt genom digital överföring.

Betalningen görs antingen med Swish, PayPal eller genom en insättning på Our Swedish Roots bankkonto när det beställda forskningsuppdraget är slutfört.

(Om PayPal används lägger jag till 4,5 % av summan för att täcka halva PayPals avgift för överföringen)

 

Our Swedish Roots är godkänt för F-skatt och registrerat för moms
 

Exempel på gammal skrivstil från dombok på 1700-talet